O mnie

Prezes Zarządu POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEEGO.  Trener i Superwizor PTDM Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM. Dyrektor OŚRODKA PROFILAKTYKI I EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ MROWISKO. Superwizor Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers  (Kraków, 2013) . Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Uzależnień. Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Wykładowca akademicki: Uniwersytet Gdański, SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych